25620806 3

5 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบกทั้งนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนสพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3 น.สพ.พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและข้าราชการกรมปศุสัตว์เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด