80412

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเฝ้ารับเสด็จ ฯ พร้อมด้วยนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต6 นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ นายประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์ตากและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ดังนี้ พ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 10 ตัวและลูกไก่คละเพศ100 ตัว เพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ (ค่ายวชิรปราการ) จังหวัดตาก

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 6