25630317 1 

 วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดน่าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับเสด็จฯ กล่าวถวายรายงาน เรื่อง กิจกรรมด้านการปศุสัตว์เพื่อสนับสนุน โครงการทหารพันธุ์ดี และน้อมเกล้าฯ ถวายนวัตกรรมตู้เกิดลูกเป็ด/ไก่ ขนาด 600 ฟอง เป็ดบางปะกง 112 ตัว และอาหารเม็ดสำเร็จรูปเป็ดรุ่นจำนวน 1,000 กิโลกรัม

       
  1.  นวัตกรรมตู้เกิดเป็ด/ไก่ ขนาด 600 ฟอง เป็นตู้ฟักไข่และตู้เกิดใช้ตู้เดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพของการฟักไข่ 85-90 % สามารถควบคุมและป้องกันเชื้อโรคเมื่อใช้ตู้ฟักและตู้เกิดร่วมกัน ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเกิดของลูกไก่ ลดการสูญเสียได้ถึง 20 % โดยเกษตรกรสามารถประดิษฐ์ขึ้นเอง จากวัสดุ และอุปกรณ์ภายในประเทศลดต้นทุนการผลิตลูกเป็ด/ไก่
  2.      
  3. เป็ดบางปะกง รวมจำนวน 112 ตัว เป็นพ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 10 ตัว และลูกเป็ดเพศเมีย 100 ตัว
  4.    
  5. อาหารอัดเม็ดสำเร็จรูปเป็ดรุ่นจำนวน 1,000 กิโลกรัม

นอกจากนี้ มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ 1. การคัดแยกเพศเป็ดด้วยวิธีปลิ้นก้น (เพศเมียและเพศผู้) ประโยชน์การแยกเพศเป็ดไข่ เพื่อสามารถลดต้นทุนการเลี้ยงเป็ดไข่ จัดระบบการเลี้ยงระหว่างเป็ดเพศผู้ เพศเมีย และด้านการใช้ประโยชน์ เพศผู้ ใช้ประโยชน์ด้านเนื้อ และเพศเมีย ใช้ประโยชน์ด้านไข่ 2. การทำไข่เค็ม สูตรดองเกลือไอโอดีนทำกินเองง่ายๆ ใช้อุปกรณ์และวัตถุดิบ ได้แก่ ไข่เป็ดดิบ ภาชนะสำหรับดองไข่ที่ไม่ทำปฏิกิริยากับเกลือ เช่น โหลแก้ว แก้วพลาสติก กะละมัง หรือเครื่องเคลือบดินเผา เกลือ และน้ำสำหรับต้มน้ำเกลือ (อัตราส่วน เกลือ 1 ส่วน : น้ำ 4 ส่วน) 3. เครื่องส่องไข่แบบประยุกต์ มี 2 แบบ แบบที่ 1 ทำจากชุดท่อน้ำทิ้ง ใต้อ่างล้างหน้า (สเตนเลส) แบบที่ 2 เครื่องส่องไข่ LED 100 วัตต์ ขนาด 42 ฟอง เพื่อตรวจดูไข่ที่มีเชื้อ/ไม่มีเชื้อ/เชื้อตาย สะดวกในการคัดแยกไข่ประเภทต่างๆ เกิดประสิทธิภาพการฟักไข่และการจัดการผสมพันธุ์ของฝูงสัตว์ปีก ลดการสูญเสียจากไข่เน่าในตู้ฟักไข่ และทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการเลี้ยงสัตว์ปีก 

 ณ โครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดน่าน อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : ตณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์