25631208 2

7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนิน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดละหารไร่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ในโอกาสนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำข้าราชการกรมปศุสัตว์เข้าเฝ้าถวายพระพรและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย โคจำนวน 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัวและเพศเมีย 1 ตัวสำหรับทรงปล่อยชีวิตเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และทรงพระราชทานโคที่ทรงปล่อยชีวิต ให้กรมปศุสัตว์นำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ได้แก่ นางสมบัติหารมานพ เกษตรกรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์เพื่อเลี้ยง ดูแล และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านรายละเอียด