2565 01 03a 005 1
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นประธานเปิด “งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  นายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จ   ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565  
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวว่า การจัดงานโคนมแห่งชาติประจำปี 2565  นี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงกระจายความเท่าเทียมและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมนโยบายให้เกษตรกรโคนมไทยมีศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่ระดับนานาชาติ  มีรูปแบบการจัดงานยึดความประหยัด คุ้มค่า  สมพระเกียรติ  ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ next normal” กิจกรรมภายในงาน  อาทิ การจัดนิทรรศการย้อนรำลึก อ.ส.ค. 60 ปี  การประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทาน  สัมมนาวิชาการ  และการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai-Denmark Smart Dairy Farm) ซึ่งเป็นฟาร์มโคนมครบวงจร  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในส่วนของกรมปศุสัตว์มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ  อาทิ  ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไร ให้ปลอดภัยในโคนม    เพิ่มประสิทธิภาพการทำฟาร์มโคนมของเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยีและความคิดที่สร้างสรรค์ ฯลฯ  ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  3 – 7 มกราคม 2565  ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร และประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  มวกเหล็ก  จ.สระบุรี  
  
*********************************************
 
ข้อมูล :   คณะกรรมการจัดงานโคนมแห่งชาติ  กรมปศุสัตว์
ข่าว : พิจารณา  สามนจิตติ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม
 

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ