02 12 66a 01

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทอดพระเนตรการประกวดกระบือไทย ครั้งที่ 3 ในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี สว่างควัฒน วรขัตยราชนารี ทรงเสด็จเสด็จไปยังศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร "คาวบอยแลนด์" ทอดพระเนตร กระบือทรงเลี้ยง ชื่อคุณศรีเหมัน และคุณลมหนาว รวมทั้งกระบือในโครงการอนุรักษ์กระบือไทย จิตอาสา 904 ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และแก้ปัญหาวิกกฤตกระบือไทยที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับสนองพระราชดำริ ทำการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้กระบือลักษณะดี

โดยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายศรชัย คงสุข ผอ. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ผู้แทนจาก กพก. ปศจ.นครปฐมและกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม เฝ้ารับเสด็จและตอบข้อรับสั่งถามเกี่ยวกับการพัฒนากระบือไทย ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการด้านปศุสัตว์ โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย การขึ้นทะเบียนกระบือปลักไทยของกรมปศุสัตว์ และการพัฒนาด้านอาหารสัตว์

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการประกวดกระบือไทย ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย มีเกษตรกรนำกระบือเข้าประกวด 5 รุ่น 97 ตัว โดยกระบือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ แกรนด์แชมป์เปี้ยน เพศเมีย ชื่อเพชรเหมือนฝัน จากมะขามเฒ่าฟาร์ม จังหวัดมหาสารคาม เพศผู้ ชื่อมารวยจูเนียร์ จากคอกควายบ้านป้า จังหวัดเพชรบูรณ์

ส่วนกระบือ รุ่นฟันน้ำนม ส่วนสูงไม่เกิน 140 เชนติเมตร รางวัลชนะเลิศ คือคุณเพชรสิริกระบือทรงเลี้ยง จากฟาร์มทิพย์พิมาน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย โดยทรงส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลเลี้ยงควายไทยให้คงอยู่คู่สังคม และวิถีเกษตรกรรมของไทย   ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2566


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ