25570923 4น.สพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์, สพ.ญ.ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์,สพ.ญ.โสภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต 9, นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จร้านนิทรรศการปศุสัตว์ งาน ของดีเมืองนรา วันที่ 22 กันยายน 2557ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาบริเวณศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส     อ่านรายละเอียด