25570828 1พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชานิทัดดามาตุ เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ”ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “เกษตรยั่งยืนฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาอาเซียน” โดย นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง          อ่านรายละเอียด