25580514 2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปทรงตรวจเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ทรงเปิดอาคารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ และทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ณ โครงการส่วนพระองค์  โดยมีนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทูลเกล้าฯถวายหนังสือรับรอง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมและผลิตน้ำนมดิบของประเทศไทย ให้กับโรงโคนมสวนจิตรลดา วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา    อ่านรายละเอียด