25581218 3สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีนายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยข้าราชการกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโค๊ะ จังหวัดตาก    อ่านรายละเอียด