25581222 1พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังสวนวชิรเบญจทัศน (สวนรถไฟ) จตุจักร กรุงเทพฯ (เป็นการส่วนพระองค์) ทรงร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อเพื่อนสี่ขา (Run with Friends 2015) เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดย  นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานเครือข่ายคนรักน้องหมาฯ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางจิรภา สินธุนาวา ผู้อำนวยการสำนักกิจการในพระดำริฯ พร้อมคณะเฝ้ารับเสด็จฯ      อ่านรายละเอียด