25590108 2วันที่ 5 มกราคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ท่านอยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  ท่านประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต 2   นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และนางเรืองสุรีย์ วงษ์ทองสาลี ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับเสด็จฯ   อ่านรายละเอียด