25590111 1พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ในการนี้ นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำข้าราชการกรมปศุสัตว์เข้าเฝ้าถวายพระพร และประทานถวายโค จำนวน 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว เพื่อทรงปล่อยชีวิตและนำเข้าโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงและใช้งานตามหลักเกณฑ์ของโครงการ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ    อ่านรายละเอียด