25590511 2สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์ฯ เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ   อ่านรายละเอียด