14460

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ณ วัดตระพังทองหลาง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว

  • สุนัขเพศผู้ 4 ตัว
  • สุนัขเพศเมีย 3 ตัว
  • แมวเพศผู้ 38 ตัว
  • แมวเพศเมีย 56 ตัว รวมสุนัข-แมว จำนวน 91 ตัว
  • และบริการฉีดวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 110 ตัว ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

25904

วันที่​ 28​ กรกฎาคม​ 2562​ สำนักงาน​ปศุสัตว์​จังหวัด​ ได้เข้าร่วม​โครงการ​คลินิก​เกษตร​เคลื่อนที่​เฉลิม​พระเกียรติ​ เนื่องในวันเฉลิมพระ​ชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็​จ​พระวชิรเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ พุทธศักราช​ 2562​ ณ​ ศูนย์​บริการ​การพัฒนา​ปลวกแดง​ตาม​พระราชดำริ​ ตำบล​แม่น้ำ​คู้​ อำเภอ​ปลวกแดง​ จังหวัด​ระยอง​ ได้ให้ความรู้​และแจกเวชภัณฑ์​เอกสารคู่​มือ​การเลี้ยง​สัตว์​ และ​บริการ​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​พิษ​สุนัข​บ้า, ผ่าตัด​ทำหมัน​ให้​กับ​สุนัข​-แมว​ โดยมีประชาชนเข้ารับ​บริการ​ด้าน​ปศุสัตว์​จำนวน​ 89​ ราย​ ทำหมันสุนัข​เพศ​เมีย​ จำนวน 10​ ตัว​ ทำหมัน​สุนัข​เพศ​ผู้​ จำนวน​ 7​ ตัว​ ทำหมันแมวเพศเมีย​ จำนวน​ 16​ ตัว​ ทำหมันแมวเพศ​ผู้​ จำนวน​16​ ตัว​ รวม​ 49​ ตัว

47145

วันที่ 4 ก.ค. 62 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ วรขัติยราชนารี ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560 - 2563 โดยมีนายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน ปศุสัตว์จังหวัดฯ นำประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดฉะเชิงเทราเยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้ปฎิบัติงาน ผลการดำเนินงาน ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ดังนี้

S 382820361

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น น.สพ.ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พี่น้องผู้เลี้ยงสัตว์ และอาสาปศุสัตว์ ได้พร้อมใจกัน ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัข-แมวจรจัดตามที่สาธารณะ มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามารับบริการ จำนวน ๓๘ ราย ผ่าตัดทำหมันสุนัข ๓๙ ตัว แมว ๓๔ ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๔๐ ตัว

642990

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรัง ได้บูรณาการจัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งเปิดให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ การให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฟรี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยทำพิธีเปิดโครงการ ฯ เวลา 13.30 น.