25621125 1

21 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น.ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม "ราชทัณฑ์ ปันสุข" (Big Cleaning ในเรือนจำ) โดยมีกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ เรือนจำจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน อ่านรายละเอียด