25621125 3

20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จ้งหวัดเลย ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา ให้กับ ธ.ก.ส. จังหวัดเลย ในการจัดประชุมขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาลูกค้าเชื่อมโยง งานด้านสินเชื่อ ประจำปี บัญชี 2562 ผู้บริหารสาขา หัวหน้าหน่วยและพนักงานพัฒนาธุรกิจ สนง.เลย จำนวน 150 คน ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย อ่านรายละเอียด