ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0) แอพเดียวที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห้ามพลาด

 

คลิกชมวีดีโอแนะนำการใช้งานระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0) ได้ที่