7863

บรรยากาศกิจกรรมด้านผลิตภัณฑ์แพะ ของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในงานวันแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่สอง (18 มกราคม 2553) ณ ไร่เขาบังทอง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

607227.jpg 607274.jpg 7855.jpg

7860.jpg 7861.jpg 7862.jpg

7863.jpg 7864.jpg 7865.jpg

timeline_20200118_144255.jpg timeline_20200118_144259.jpg timeline_20200118_144303.jpg

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์