S 49709225

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้จัด“มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : อัตลักษณ์แม่ฮ่องสอน” ในงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง โดยมีนางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี

 

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้บูรณาการสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (มรภ.ชม.วข.มส.), กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน (ศบส.มส.), ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่, ด่านานกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามความร่วมมือกาาส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน เชื่อมโยงการท่อง ระหว่าง มรภ.ชม.วข.มส., ศบส.มส. และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่กำหนดไว้

สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ได้แก่

  • 1) การประกวดไก่แม่ฮ่องสอน ประเภทสวยงาม ชิงถ้วยรางวัล, เงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรจากอธิบดีกรมปศุสัตว์
  • 2) การประกวดไก่แม่ฮ่องสอน ประเภทส่งเสีงขัน ชิงถ้วยรางวัล, เงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • 3) การประกวดไก่แม่ฮ่องสอนย่าง ชิงถ้วยรางวัล, เงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร จากอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • 4)นิทรรศการการแสดงสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองประจำถิ่น และ
  • 5)การจัดเสวนาความรู้และทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาไก่แม่ฮ่องสอนสู่สินค้า GI เป็นต้น

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ