S 49709225

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้จัด“มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : อัตลักษณ์แม่ฮ่องสอน” ในงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง โดยมีนางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี

 

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้บูรณาการสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (มรภ.ชม.วข.มส.), กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน (ศบส.มส.), ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่, ด่านานกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามความร่วมมือกาาส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน เชื่อมโยงการท่อง ระหว่าง มรภ.ชม.วข.มส., ศบส.มส. และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่กำหนดไว้

สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ได้แก่

  • 1) การประกวดไก่แม่ฮ่องสอน ประเภทสวยงาม ชิงถ้วยรางวัล, เงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรจากอธิบดีกรมปศุสัตว์
  • 2) การประกวดไก่แม่ฮ่องสอน ประเภทส่งเสีงขัน ชิงถ้วยรางวัล, เงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • 3) การประกวดไก่แม่ฮ่องสอนย่าง ชิงถ้วยรางวัล, เงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร จากอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • 4)นิทรรศการการแสดงสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองประจำถิ่น และ
  • 5)การจัดเสวนาความรู้และทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาไก่แม่ฮ่องสอนสู่สินค้า GI เป็นต้น

S__49709224.jpg S__49709225.jpg S__49709227.jpg

S__49709228.jpg S__49709229.jpg S__49709230.jpg

S__49709231.jpg S__49709232.jpg S__49709233.jpg

S__49709234.jpg S__49709235.jpg S__49709236.jpg

S__49709238.jpg S__49709239.jpg S__49709241.jpg

S__49709243.jpg S__49709245.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน