S 40009792

4 มี.ค.63 เวลา 9.30 น.(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดพิธีโครงการตลาดนำการเกษตร โครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ "เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ" โดยมี นายเเจ็ค จาง รองประธานผู้บริหาร บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย(นายอนันต์ สุวรรณรัตน์)ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ(น.สพ.สรวิศ ธานีโต)อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

รมว.กษ.มีแนวคิดในการจัดทำโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 4.0 เพื่อยกระดับเกษตรที่ผลิตสินค้าเกษตกรมีที่คุณภาพด้วยการใช้เทคโนโลยี

โดยมีวัตุประสงค์หลักคือ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กลุ่มเกษตรกรสามารถขายผลผลิตแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตร และกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรในรูปผลสดในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก จัดอบรมเกษตรกรให้เป็นผู้ขายสินค้าเกษตรออนไลน์อย่างมืออาชีพ สร้างการรับรู้นโยบายการตลาดนำการเกษตรด้วยการพัฒนาเกษตรกรมาเป็นผู้ค้าออนไลน์ และให้ผู้บริโภคทั่วประเทศเข้าถึงสินค้าเกษตรได้สะดวก รวมทั้งได้บริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ ราคายุติธรรม โดยส่งตรงจากเกษตรกร

อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นเกษตรกรในเครือข่ายกรมปศุสัตว์ ที่ได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

  • Iris เครื่องสำอางค์นมแพะ วิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • ไส้กรอกอีสานไขมันต่ำ มาดามอร ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จังหวัดนครปฐม
  • ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีคุณภาพสูงล้านนา เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จังหวัดเชียงใหม่
  • เชียงไก่ดำ วิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ในอนาคตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมมือกับลาซาด้าและพันธมิตรขยายความร่วมมือ โดยจะพัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มอื่น ๆ ต่อไป โดยมุ่งหวังช่วยเกษตรกรมีช่องการทางจำหน่ายกว้างขึ้น นับเป็นความร่วมมือมิติใหม่ที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค ต่อไป

ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

S__40009792.jpg S__40009794.jpg S__40009795.jpg

S__40009796.jpg S__40009797.jpg S__40009798.jpg

S__40009799.jpg S__40009800.jpg S__40009801.jpg

S__40009802.jpg S__40009803.jpg S__40009805.jpg

S__40009806.jpg S__40009807.jpg S__40009808.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม