ธ.อภัยฯ ร่วมสนทนาสดในรายการ คม ชัด ลึก ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Nation Channel ตอนคุณภาพหมูนำเข้าจากสหรัฐฯ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3