25580422 2ภาพยนต์สารคดีเพื่อเผยเเพร่คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการ อันได้เเก่

  1.ซื่อตรง ("ยังไม่สาย")

  2.มีวินัย ("ผ้าอนามัยไฮโซ")

  3.พอเพียง ("ต้นเเบบชีวิตพอเพียง")

  4.เสียสละเพื่อส่วนรวม ("คุณยายเงินล้าน")

  5.รักษ์สิ่งเเวดล้อม ("ผีบ้าสอน")

  เพื่อเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์เเละเป็นส่วนหนึ่งของกลไกลในการขับเคลื่อนให้เกิดคุณธรรม

  จริยธรรมในสังคมไทย

 

   

           จุดเปลี่ยน

 

25580422 3                  25580422 4                   25580422 5

         ยังไม่สาย                                          ผ้าอนามัยไฮโซ                                    ต้นแบบชีวิตพอเพียง

 

       

25580422 6                  25580422 7                  25580422 8

          ดี...หรือ...โง่                                     คุณยายเงินล้าน                                             ผีบ้าสอน

 

 

 ซึ่งสามารถรับชมภาพยนตร์สั้นทั้ง 7 เรื่องนี้ ผ่านช่องทางยูทูป https://www.youtube.com/watch?v=gsRTKQPiz5c