25590719 22วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร และอาสาปศุสัตว์ประจำตำบล ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ 2/2559

อ่านรายละเอียด