25611017 3

วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561 นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมวิถีอีสาน และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีกิจกรรมดังนี้
เวลา 07.30 น. ร่วมตักบาตรพร้อมกัน ณ บริเวณสถานที่จัดพิธี โดยมีพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต จำนวน 89 รูป
เวลา 09.00 น. ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร วางพวกมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

อ่านรายละเอียด

25611017 2

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดพระธาตุเอราวัณ หมู่ ๙ ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ ๒ ตัว เพศเมีย ๑ ตัว รวม ๓ ตัว แมว เพศผู้ ๔ ตัว เพศเมีย ๔ ตัว รวม ๘ ตัว รวมทั้งสิ้น ๑๑ ตัว อ่านรายละเอียด

25611016 1

วันที่ 16 ตุลาคม 2561​ เวลา 09.00-16.00น. น.สพ.ดร.สมพร​ พร​วิเศษ​ศ​ิ​ริ​กุล​ ปศุสัตว์​จังหวัด​บึงกาฬ​ นายเดชธนิช มูลภักดี ปศุสัตว์​อำเภอ​เมือง​บึงกาฬ​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่ตำบลโคกก่อง ตำบลนาสวรรค์ และตำบลโป่งเปือย อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามโครงการ "One Village One Farm" ซึ่งเป็นโรงเรือนสัตว์ปีกพื้นเมืองต้นแบบในการป้องกันโรค และเป็นการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริมในสวนยางด้วย ทั้งนี้ได้มอบยาฆ่าเชื้อพร้อมทั้งเวชภัณฑ์​ป้องกันรักษาโรคสัตว์ปีกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง การให้คำแนะนำการเลี้ยงที่ดีเพื่อสร้างความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงการวางแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรอีกด้วย อ่านรายละเอียด

25611017 1

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เวลา 10.00 น. นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานมอบเงินกู้ยืมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) จำนวน 2,500,000 บาท ให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนาปอแดง หมู่ที่ 2 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีประธานกลุ่มและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ราย เข้าร่วมพิธีรับมอบ อ่านรายละเอียด

25611016 1

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน่้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...