25591214 1

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม GAP ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ณ โรงแรมธนินธร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และบริษัท CPF สายธุรกิจสุกร ดำเนินการการจัดฝึกอบรม มีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 80 ราย     อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด