25591214 1

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าประชุมผ่านระบบทางไกล ( Video Conference ) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดพิษณุโลก ( Single Command ) ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ( หลังเก่า ) ชั้น 3     อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 6