25630624 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ น.สพ.ปรัชญา ประไพวงษ์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายวีระพล รังษา ปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มสุกร ที่มีความประสงค์เข้าร่วมตาม "โครงการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์" จำนวน 4 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอเซกา ดังนี้ 1. สิรินทราฟาร์ม (ตรวจติดตาม) 2. สุปราณีฟาร์ม (ขอรับรองใหม่) 3. แทนไทยฟาร์ม (ขอรับรองใหม่) 4. พิสมัย-ลุนอุบลฟาร์ม (ขอรับรองใหม่)  อ่านรายละเอียด