25590801 1นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร พร้อมมอบนโยบาย โดยมีนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

อ่านรายละเอียด