ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

ข่าวสารผู้บริหารกรมปศุสัตว์

25640714 3

วันนี้(วันอังคารที่ 13 ก.ค.64) เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการ "เดินหน้าปฏิรูป" ช่วงที่ 1 (คนไทยต้องรู้) เรื่อง โรคลัมปี สกิน ในประเด็น แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ซึ่งจะออกอากาศในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค.เวลา 16.30 - 17.20 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 HD1 อ่านรายละเอียด

25640714 2

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ แก่ผู้แทนของทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท ราชเทวี โดยมี นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรมร่วมกิจกรรมรับมอบในครั้งนี้ ณ อาคารสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25640706 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 20/2564 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ยังคงเพิ่มขึ้น จึงจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร่วมรับทราบและพิจารณา ดังนี้ อ่านรายละเอียด

25640714 1

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ยังคงเพิ่มขึ้น รวมทั้งยอดผู้ติดเชื้อของกรมปศุสัตว์เพิ่มขึ้น การประชุมดังกล่าว จึงจัดขึ้นเพื่อร่วมรับทราบในประเด็น สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน , ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 27) และการจัดหาวัคซีนสำหรับภูมิภาค ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กล่าวย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ฯ อย่างเคร่งครัด อ่านรายละเอียด

25640701 2

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้สัมภาษณ์ รายการเปิดปม เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคลัมปี สกิน ออกอากาศวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ทาง TV ช่องไทยพีบีเอส อ่านรายละเอียด