25590804 3นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานตรวจสอบปริมาณการเลี้ยงฟาร์มไก่ไข่พันธุ์ ปี 2559 ครั้งที่ 1/59 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด