25630428 3

28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และ นายสัตวแพทย์ขัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบ ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ จากการสนับสนุนของ บริษัท โซเอทิส(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด เพื่อใช้ในกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคระบาด ในภาวะสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว อาคารอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก)