25550524 2น.สพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาบเชิง และตรวจเยี่ยมงานมหกรรมโค-กระบือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2555 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 อ่านรายละเอียด