25550525 1ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา และประธานคณะอนุกรรมการด้านการเกษตรฯพร้อมคณะ เข้าพบ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด