25631215 2

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด การประชุมสัมมนาการบูรณาการด้านสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพสัตว์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนเกือบ 300 นาย เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้ง นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการดำเนินภารกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพสัตว์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด