25640115 1

วันที่13มกราคม2564 เวลา10.00น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2565 โดยมีท่านประภัตร โพธสุธน ท่าน มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ท่านธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และอธิบดีจากรมต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด