25640319 6

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr. Stephen Golovin อัครราชฑูต (Deputy Head of Mission) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชฑูต เพื่อแนะนำ Ms. Anastasia Makhiboroda เลขานุการโท (ด้านการเกษตร) (Second Secretary(Agriculture)) และเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือทางด้านการเกษตรระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด