25640930 6

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. น.สพ. สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบป้ายเครื่องหมายรับรองสถานที่จำหน่ายโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคและสถานที่จำหน่ายไข่สด โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือ "ปศุสัตว์ OK"
ให้แก่ร้าน ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต จำกัด (สาขาตลาดจินดาวัชรพล ซอยร่วมมิตรพัฒนา) เขตบางเขน กรุงเทพฯ พร้อมด้วย น.สพ. อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และทีมเจ้าหน้าที่ สพส. และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในพิธีด้วย โดยมี น.สพ.เพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ พร้อมด้วย น.สพ.ปฎิภาณ ไชยปัญญา ผู้ช่วยประธานกลุ่มธุรกิจสุขภาพสัตว์ พร้อมทีมงานบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเกียรติในการรับมอบป้าย "ปศุสัตว์ OK" จากกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่สด สะอาด ถูกสุขอนามัย และสินค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Tracability) ได้รับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ครบวงจร ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานระบบ Good Agricultural Practice (GAP) โรงฆ่าสัตว์ สถานที่รวบรวมไข่ที่ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์ จนถึงสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด