2565 01 20 003

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ (ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์) , นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต(ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ผ่านการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) โดยมี นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณและแผนงานในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย
2. ความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย
4. มาตรการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
5. มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย
6. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ พร้อมแนวทางแก้ไข
และมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อจะได้นำข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด กลุ่มเผยแพร่ฯ สลก. 

2565_01_20_001.jpg 2565_01_20_002.jpg 2565_01_20_003.jpg

2565_01_20_004.jpg 2565_01_20_005.jpg 2565_01_20_006.jpg

2565_01_20_007.jpg 2565_01_20_008.jpg 2565_01_20_009.jpg

2565_01_20_010.jpg 2565_01_20_011.jpg 2565_01_20_012.jpg

2565_01_20_013.jpg 2565_01_20_014.jpg