02 05 6501
วันจันทร์ที่ 2 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ. โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานให้การต้อนรับ Ms.Na-young Kim และ Ms.Eunjung Kwon จากกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยา (MFDS) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ปีกและโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกส่งออกของไทย ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมี น.สพ. อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาการแทน ผอ. สพส. น.สพ. วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ. กรป. น.สพ. สมชาย วงศ์สมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม สตส. และผู้แทนจาก กรป. และ สพส. ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายภาพรวมของกรมปศุสัตว์ ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของไทย ระบบการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  จุดประสงค์การมาตรวจของเจ้าหน้าที่ MFDS ในครั้งนี้ เพื่อติดตามกระบวนการผลิตของโรงงานที่ส่งสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐเกาหลี ว่ายังมีความปลอดภัยภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์และสอดคล้องตามข้อกำหนดของเกาหลี โดยมีแผนเข้าตรวจ 3 โรงเชือดสัตว์ปีก 4 โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปีก และ 1 โรงเชือดและโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปีก ในช่วงระหว่างวันที่ 2-13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งปัจจุบันมีโรงเชือดและโรงงานแปรรูปสัตว์ปีกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย MFDS จำนวน 81 โรงงาน อีกทั้งทาง MFDS และกรมปศุสัตว์ ได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการรับ-ส่ง ใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) ผ่านระบบ Blockchain เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการออกและตรวจสอบใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และลดการใช้กระดาษของโรงงานที่ส่งสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐเกาหลี โดยข้อมูลการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีในปี 2564 มีปริมาณ 33,535.48 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 6.25 คิดเป็นมูลค่า 3.995.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 5.30 คาดว่าจากการตรวจประเมินทางด้านคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในครั้งนี้จะช่วยทำให้ยอดส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2564 อีกราวๆร้อยละ 5 คิดเป็นปริมาณการส่งออก 35,212 ตัน มูลค่ารวมราว 4,194 ล้านบาท
ภาพ ธงชัย สาลี สลก./ ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์
02_05_6501.jpg 02_05_6502.jpg 02_05_6503.jpg

02_05_6504.jpg 02_05_6505.jpg 02_05_6506.jpg

02_05_6507.jpg 02_05_6508.jpg 02_05_6509.jpg

02_05_6510.jpg 02_05_6511.jpg 02_05_6512.jpg

02_05_6513.jpg 02_05_6514.jpg 02_05_6515.jpg

02_05_6516.jpg 02_05_6517.jpg 02_05_6518.jpg

02_05_6519.jpg 02_05_6520.jpg 02_05_6521.jpg

02_05_6522.jpg 02_05_6523.jpg 02_05_6524.jpg

02_05_6525.jpg 02_05_6526.jpg 02_05_6527.jpg

02_05_6528.jpg 02_05_6529.jpg 02_05_6530.jpg

02_05_6531.jpg 02_05_6532.jpg 02_05_6533.jpg

02_05_6534.jpg 02_05_6535.jpg 02_05_6536.jpg

02_05_6537.jpg 02_05_6538.jpg 02_05_6539.jpg

02_05_6540.jpg 02_05_6541.jpg 02_05_6542.jpg

02_05_6543.jpg 02_05_6544.jpg 02_05_6545.jpg

02_05_6546.jpg