2565 05 12c 004

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ  ครั้งที่ 1  สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี  และนางสาวพจนา เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง  ณ  ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย หมู่ 5 บ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 
ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกัน  เพื่อขับเคลื่อนงานให้เกิดรูปธรรมภายใต้เมนูอาชีพต่างๆ  ได้กำหนดจัดงานโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ภายในงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่  1  (สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี) ระหว่างวันที่  13 – 15 พฤษภาคม 2565 ภายในงานมีการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน  โคเนื้อลูกผสมยุโรป และลูกผสมบราห์มัน ประเภท Grand Champion  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) การจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยี  นวัตกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์  การแสดงพันธุ์สัตว์  การประกวดแพะเมืองสุพรรณ  การสัมมนาวิชาการ  การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  คลินิกปศุสัตว์  และการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง
2565_05_12c_001.jpg 2565_05_12c_002.jpg 2565_05_12c_003.jpg

2565_05_12c_004.jpg 2565_05_12c_005.jpg 2565_05_12c_006.jpg

2565_05_12c_007.jpg 2565_05_12c_008.jpg 2565_05_12c_009.jpg

2565_05_12c_010.jpg 2565_05_12c_011.jpg 2565_05_12c_012.jpg

2565_05_12c_013.jpg 2565_05_12c_014.jpg 2565_05_12c_015.jpg

2565_05_12c_016.jpg 2565_05_12c_017.jpg 2565_05_12c_018.jpg

2565_05_12c_019.jpg
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก.