2565 06 21 0001

"กรมปศุสัตว์ประชุมหารือกำหนดแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ครั้งที่ 2/2565 "


วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565
เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์
มอบหมาย นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือกำหนดแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ครั้งที่ 2/2565
ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom cloud meetings)
โดยมีนายสัตวแพทย์อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก และผู้ประกอบการเข้าร่วม ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณามาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับแนวโน้มราคาไข่ไก่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 และการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ในปัจจุบัน

 

2565_06_21_0001.jpg 2565_06_21_0003.jpg 2565_06_21_0004.jpg

2565_06_21_0005.jpg 2565_06_21_0006.jpg 2565_06_21_0007.jpg

2565_06_21_0008.jpg 2565_06_21_0009.jpg 2565_06_21_0010.jpg

2565_06_21_0011.jpg 2565_06_21_0012.jpg 2565_06_21_0013.jpg

2565_06_21_0014.jpg 2565_06_21_0015.jpg 2565_06_21_0016.jpg

 

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.