01

วันพุธ​ที่ 3 สิงหาคม​ 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือกำหนดแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom cloud meetings)
โดยมีนายสัตวแพทย์อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก และผู้ประกอบการเข้าร่วม ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณามาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับแนวโน้มราคาไข่ไก่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 และการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ในปัจจุบัน

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

ข่าว ทีมงานรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ / ภาพ ศุภกาญจน์ สายทอง / เผยแพร่ฯ สลก.