2565 08 04 027

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมฯ รับมอบโค – กระบือเพศเมีย จำนวน 9 ตัว เป็นโค 5 ตัว กระบือ 4 ตัว จากนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายกสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันสัตวแพทย์ไทย ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

สำหรับโค-กระบือ จำนวน 9 ตัวนี้ กรมปศุสัตว์จะส่งมอบไปให้บริการแก่เกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองต่อไป

 

2565_08_04_001.jpg 2565_08_04_002.jpg 2565_08_04_003.jpg

2565_08_04_004.jpg 2565_08_04_005.jpg 2565_08_04_006.jpg

2565_08_04_007.jpg 2565_08_04_008.jpg 2565_08_04_009.jpg

2565_08_04_010.jpg 2565_08_04_011.jpg 2565_08_04_012.jpg

2565_08_04_013.jpg 2565_08_04_014.jpg 2565_08_04_015.jpg

2565_08_04_016.jpg 2565_08_04_017.jpg 2565_08_04_018.jpg

2565_08_04_019.jpg 2565_08_04_020.jpg 2565_08_04_021.jpg

2565_08_04_022.jpg 2565_08_04_023.jpg 2565_08_04_024.jpg

2565_08_04_025.jpg 2565_08_04_026.jpg 2565_08_04_027.jpg

2565_08_04_028.jpg 2565_08_04_029.jpg 2565_08_04_030.jpg

2565_08_04_031.jpg 2565_08_04_032.jpg 2565_08_04_033.jpg

2565_08_04_034.jpg 2565_08_04_035.jpg 2565_08_04_036.jpg

2565_08_04_037.jpg 2565_08_04_038.jpg 2565_08_04_039.jpg

2565_08_04_040.jpg 2565_08_04_041.jpg DSC_4582.jpg

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก.