2565 08 05 001

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงคำสั่งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2/2565 และคณะทำงานโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ร่างบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือ (MOU) ในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี 2564 และข้อเสนอโครงการ “Expansion ang development of forage seed trade cooperation” ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งคณะกรรมการยังได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานและกิจกรรมโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 3 ชั้น 5 กรมปศุสัตว์

2565_08_05_001.jpg 2565_08_05_002.jpg 2565_08_05_003.jpg

2565_08_05_004.jpg 2565_08_05_005.jpg 2565_08_05_006.jpg

2565_08_05_007.jpg 2565_08_05_008.jpg 2565_08_05_009.jpg

2565_08_05_010.jpg 2565_08_05_011.jpg
ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด   / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก.