2565 09 16a 0001การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมปศุสัตว์

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมปศุสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ เพื่อกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาและพิจารณากรอบการสั่งสมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง กรมปศุสัตว์

2565_09_16a_0001.jpg 2565_09_16a_0002.jpg 2565_09_16a_0003.jpg

2565_09_16a_0004.jpg 2565_09_16a_0005.jpg 2565_09_16a_0006.jpg

2565_09_16a_0007.jpg 2565_09_16a_0008.jpg 2565_09_16a_0009.jpg

ภาพ/ข่าว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์