2565 09 15c 001นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม

วันที่15 กันยายน 2565 เวลา13.30 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนมโดยมีนายเสกสรรค์ สวนกูล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ให้การต้อนรับพร้อมคณะ
ในการนี้ได้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานการผลิตพืชอาหารสัตว์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืชอาหารสัตว์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

2565_09_15c_001.jpg 2565_09_15c_002.jpg 2565_09_15c_003.jpg

2565_09_15c_004.jpg 2565_09_15c_005.jpg

ภาพ/ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / สลก.