2565 09 19 010


วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานในงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 โดยมีคณะทำงานรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตร ฯ ติดตามจำนวนมาก
ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนร่วมให้การต้อนรับ โดยมีกิจกรรมมอบโคพระราชทาน ตามโครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รวมจำนวน 90 ตัว และมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 5,000 กก.พร้อมถุงยังชีพปศุสัตว์ จำนวน 30 ชุด
พร้อมนี้ รมว.กระทรวงเกษตรฯ ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการจัดงานประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 ที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคืนควายใหญ่ ควายงาม สู่เมืองอุบลราชธานี

2565_09_19_001.jpg 2565_09_19_002.jpg 2565_09_19_003.jpg

2565_09_19_004.jpg 2565_09_19_005.jpg 2565_09_19_006.jpg

2565_09_19_007.jpg 2565_09_19_008.jpg 2565_09_19_009.jpg

2565_09_19_010.jpg 2565_09_19_011.jpg 2565_09_19_012.jpg

 
ภาพ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กรมปศุสัตว์ / ข่าว : กรมปศุสัตว์