001

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเตรียมความพร้อมจัดการประชุมติดตามความคืบหน้าปศุสัตว์ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 3/2565 (ICM ครั้งที่ 19) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างวาระการประชุมติดตามความคืบหน้าประเด็นปศุสัตว์ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 3/2565 (ICM ครั้งที่ 19) และเตรียมการเพื่อเตรียมท่าทีกรมปศุสัตว์สำหรับการประชุมดังกล่าวที่กำลังจะจัดขึ้น

ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg

ภาพ : ศุภกาญจน์ สายทอง / ข่าว : วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก.